Stav objednávky
Informace
Zákaznická linka
+ 420 272 071 200

Podporujeme a pomáháme

Vyhotovujeme fotografické produkty, které přináší našim zákazníkům radost a příjemné pohnutky. Vedle toho ale nezapomínáme, že život nás staví i do velmi obtížných situací a není každému vždy přáno. Proto po celou dobu existence naší společnosti se věnujeme i vybraným dobročinným spolupracím. Část z toho, co nám přináší naše obchodní aktivity, přenášíme tam, kde to je potřebné a víme, že naše podpora je smysluplně využita.

Ing. Libor Rambousek, předseda představenstva CEWE

Alsa z.s.

Alsa z.s.

Alsa z.s. je sdružení dobrovolníků z řad lékařů neurologů, rehabilitačních sester, logopedů, sociálních pracovníků, které vzniklo na půdě Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. Fungujeme jako jediná organizace, která se zabývá onemocněním ALS. Chceme, aby nemocní neumírali v nedůstojných podmínkách a bolestech tam, kde je možné nabídnout snesitelnější alternativu.

Pro organizaci Alsa každý rok tiskneme charitativní kalendář, jehož výtěžek pomáhá financovat provoz a pomoc konkrétním pacientům.

SOS dětská vesnička Karlovy Vary

SOS dětská vesnička Karlovy Vary

SOS dětské vesničky jsou nestátní nezisková organizace, která poskytuje láskyplný domov pro osiřelé a opuštěné děti nebo pro ty děti, jejichž rodiny se dostaly do tíživé situace a nejsou schopny se o ně postarat.

Finančně podporujeme SOS dětskou vesničku v Karlových Varech - Doubí v tomto roce částkou 263 600 Kč. Dar byl použit na dlouhodobě plánovanou rekonstrukci rodinného domu v SOS dětské vesničce, který je užíván pěstounskou rodinou s více sourozenci.

Nadační fond Pink Bubble

Nadační fond Pink Bubble

Posláním Nadačního fondu Pink Bubble je podpora onkologicky nemocných dětí, náctiletých a mladých dospělých v České republice v průběhu léčby, v době rekonvalescence a při následném návratu do života.

Pink Bubble jsme díky Vaší účasti a hlasováním v soutěži CEWE FOTOKNIHA roku předali částku 32 575 Kč.

Díky našim zákazníkům jsme v roce 2019 věnovali potřebným více jak 1 100 000 Kč. Děkujeme, že pomáháte s námi.

Domov Sue Ryder

Domov Sue Ryder

Domov Sue Ryder je obecně prospěšná společnost, jejíž hlavní činností je poskytování sociálních služeb pro seniory. Všechny aktivity domova jsou zaměřeny pro prožití důstojného stáří, které je nedílnou součástí života každého z nás. Domov Sue Ryder nabízí tu nejlepší možnou péči, respektuje každého jako osobnost a přináší inovativní postupy do péče o seniory.

Díky Vašim hlasům a účasti v soutěži CEWE FOTOKNIHA roku jsme Domovu Sue Ryder věnovali finanční dar ve výši 32 575 Kč.