Stav objednávky
Informace
Zákaznická linka
+420272071200

 

Informace o ochraně osobních údajů

1. Kdo jsme a proč po Vás chceme osobní údaje?

Jsme společnost CeWe Color, a.s., se sídlem Kloknerova 2278/24, Chodov, 148 00 Praha 4, IČO: 49241338, registrovaná u Městského soudu v Praze, sp.zn. B 2111 (dále jen „CEWE“ nebo „Správce“). Možná nás také znáte pod obchodním označením FOTOLAB. Provozujeme internetové obchody na stránkách www.cewe.cz a www.fotolab.cz.

Poskytujeme Vám různé druhy fotoslužeb, prodáváme Vám fotografické zboží, oslovujeme Vás jako naše zákazníky prostřednictvím obchodních sdělení, radíme Vám na zákaznické lince, pořádáme pro Vás kurzy fotografování a dovednostní online kurzy nebo Vám dáváme různé výhody v našem věrnostním FOTOLAB klubu. Za těmito účely nám poskytujete určité osobní údaje, které dále zpracováváme. Jsme tedy jejich správcem a máme odpovědnost za jejich ochranu a zabezpečení a za to, že jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy (zejména s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – GDPR a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů).

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Proto jsme přijali celou řadu technických a organizačních opatření za účelem ochrany a zabezpečení Vašich osobních údajů před ztrátou, zneužitím nebo neoprávněným přístupem.

 

 

2. Jak nás můžete kontaktovat ohledně Vašich osobních údajů?

Na naši společnost CEWE se můžete obracet se všemi dotazy týkajícími se zpracování a ochrany osobních údajů a uplatňovat svá práva subjektů údajů (viz článek 13 těchto informací), a to:

 1. písemně nebo osobně na adrese našeho sídla: Kloknerova 2278/24, 148 00 Praha 4
 2. elektronicky na e-mailovou adresu: osobni-udaje@cewe.cz
 3. telefonicky na tel. čísle: 272 071 200.

 

 

3. Zpracování osobních údajů v souvislosti s registrací a objednávkou zboží a fotoslužeb

Pokud si u nás chcete objednat fotoslužby přes naše internetové stránky, program CEWE Fotosvět nebo mobilní aplikaci CEWE Fotosvět, je nutná registrace. Proč? Předáváte nám nejen osobní údaje za účelem vyřízení objednávek a případných reklamací, ale také soukromé fotografie. Abychom zaručili jejich bezpečnost a uložení po celou dobu zpracování či pozdější, je cesta registrace tou nejlepší. Dalším důvodem je poskytnutí i jiných služeb jako například poskytnutí místa pro uložení Vašich projektů, videí nebo fotografií pro další použití po dobu 30 dní nebo v části „Moje galerie“ po dobu delší či připsání bodů do FOTOLAB klubu (pokud jste členy), což není bez registrace a identifikace možné.

Zboží na našem e-shopu www.fotolab.cz/eshop můžete objednat i bez registrace.

Vaši registraci můžete kdykoliv zrušit, a to prostřednictvím odkazu ve Vašem účtu nebo nás prosím kontaktujte dle bodu 2 výše a my Vám pomůžeme. Upozorňujeme, že pokud účet zrušíte, budou automaticky a nevratně vymazány i veškeré Vaše uložné fotografie, videa či projekty, případná předplacená online úložiště, historie objednávek, případná CEWE FOTOKNIHA přihlášená do soutěže, předplacená videa v CEWE FOTOKNIZE nebo jiných produktech. Zrušením účtu přijdete o všechna tato data a v případě přihlášené CEWE FOTOKNIHY v soutěži budete automaticky vyřazeni ze soutěže. V případě účasti ve FOTOLAB klubu Vám budou zrušením účtu smazány veškeré získané body. Zde také upozorňujeme, že Vaše osobní údaje pak můžeme ještě zpracovávat z důvodu plnění právních povinností dle účetních a daňových zákonů, z důvodu plnění smlouvy, např. v případě reklamace, nebo z důvodu oprávněného zájmu do doby uplynutí promlčecích lhůt nebo při vymáhání pohledávek

V případě, že se u nás nechcete registrovat, můžete si naše fotoslužby objednat prostřednictvím fotosáčku v našich provozovnách či prodejnách smluvních partnerů a sběren, kde nemusíte uvádět již žádné osobní údaje nebo pomocí Digi Foto Makeru (viz níže).

 

Rozsah požadovaných osobních údajů v případě: 

 • registrace či objednávky fotoslužeb či zboží přes náš web: jméno, příjmení, adresa, telefon, email, údaj, zda jste starší 15 let (veškeré naše služby jsou určeny pro osoby, kterým je 15 a více let. Pokud jste mladší, musí být služby či zboží objednány Vaším zákonným zástupcem). Pokud budete objednávat jako podnikatelé, potřebujeme ještě IČO, DIČ, obchodní firmu a sídlo.
 • objednávky prostřednictvím mobilní aplikace: pro její použití musíte mít u nás registrovaný účet. Aplikace pak ještě potřebuje s Vaším předchozím výslovným svolením přístup k Vašim fotografiím v mobilu (galerii) a pokud chcete, také k Vaší poloze (pro nalezení nejbližší výdejny pro vyzvednutí zakázky) nebo k Vašemu adresáři (pro přenesení adresy při objednání CEWE pohlednice). Uvedené přístupy jsou pouze jednorázové.
 • objednávky prostřednictvím fotosáčku: Pokud objednáváte fotoslužby pomocí fotosáčku v našich sběrnách a provozovnách, nemusíte uvádět žádné osobní údaje. Postačí nám pro vydání zakázky ústřižek, neboť údaje ze sáčků nesbíráme. Doporučujeme pro případ jeho ztráty raději uvést na sáček alespoň jméno a příjmení, příp. telefon, na který Vám můžeme poslat SMS zprávu, že již lze zakázku vyzvednout.
 • objednávky prostřednictvím Digi Foto Maker (speciální přístroj pro přímý tisk nebo objednání ve sběrnách a provozovnách): jméno, příjmení, telefon a e-mailová adresa, kde Vás můžeme kontaktovat se zprávou, že si již můžete zakázku vyzvednout.
 • objednávky digitalizace VHS kazet nebo 8mm filmů na našich prodejnách: jméno, příjmení, adresa, telefon.
 • fotopůjčovna: kromě stejných údajů jako pro registraci potřebujeme ještě číslo Vašeho bankovního účtu pro vrácení kauce a číslo občanského průkazu pro identifikaci zákazníka při převzetí zboží, neboť jde o cenově nákladnou techniku a rádi bychom tak zkontrolovali Vaši identitu.
 • přihlášení na online kurzy – pro přihlášení na naše online kurzy pot഑ebujeme Vaše jméno, příjmení a e-mail, na který Vám zašleme instrukce a po absolvování kurzu slevový kód jako dárek.

Všechny uvedené osobní údaje potřebujeme za účelem vyřízení objednávky, poskytnutí služby či vyřízení reklamace, případně k plnění právních povinností zejména dle účetních a daňových předpisů. Bez jejich poskytnutí nebude moci být objednávka vyřízena. Právními tituly zpracování jsou tak plnění smlouvy a plnění právních povinností, u registrace pak i oprávněný zájem (v souvislosti se zabezpečením fotografií při zpracovávání). Oprávněný zájem na zpracování může spočívat také v uchovávání osobních údajů po dobu promlčecí lhůty nebo v případě vymáhání pohledávek.

 

 

4. Jste nebo chcete být odběratelem obchodních a marketingových sdělení? Co to znamená z hlediska osobních údajů?

Obchodní a marketingová sdělení jsou zejména nabídky našeho zboží a našich služeb, informace o akčních nabídkách a slevách, dotazníky spokojenosti a dotazníky společnosti Heureka.cz, zasílání měsíčního zpravodaje v elektronické nebo tištěné podobě, pozvánek na naše marketingové a společenské akce, zasílání novinek a článků z našeho FOTOLAB blogu.

Na Vaši emailovou adresu Vám můžeme tato sdělení zasílat:

 • pokud jste nám poskytli výslovný souhlas, a to v rámci registrace nebo přes naše webové stránky nebo
 • pokud jste stávajícím zákazníkem, od kterého jsme získali emailovou adresu v souvislosti s prodejem výrobku, můžeme Vám zasílat obchodní sdělení týkající se obdobných výrobků i bez Vašeho předchozího souhlasu, a to v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (jedná se o tzv. přímý marketing na základě oprávněného zájmu).

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro tyto účely lze vzít kdykoliv zpět (odvolat jej), a to kliknutím na odkaz obsažený v obchodním sdělení, že si již nepřejete taková sdělení dostávat (tzv. opt-out princip), nebo kterýmkoliv způsobem uvedeným v bodě 2 výše, kdy Vám poradíme, jak na to.

 

 

5. Na co jsou nám dotazníky spokojenosti a jak zpracováváme poskytnuté údaje?

Po vyřízení objednávky Vám také můžeme zaslat jako obchodní sdělení (viz výše bod 4) náš dobrovolný dotazník spokojenosti za účelem zjištění Vašeho názoru na naše služby, který v případě Vašeho zájmu můžete vyplnit (není to povinnost). Tyto dotazníky ke zpracování zasíláme naší mateřské společnosti CEWE Stiftung & Co. KGaA do Německa.

 

V případě Vašeho souhlasu můžeme uveřejnit Váš názor či příběh i společně se jménem, příjmením (v rozsahu dle Vašeho souhlasu), a příp. městem bydliště, věkem či zaměstnáním (případně fotografií) na našich webových stránkách www.cewe.cz/recenze.html. S Vaším souhlasem nám také můžete poskytnout kontaktní údaje (jméno, příjmení, telefon, email), a to za účelem osobního projednání Vaše názoru na naše služby.

 

Právním titulem pro zpracování je Váš výslovný souhlas, přičemž rozsah poskytnutých údajů je zcela na Vás. Souhlasy lze samozřejmě kdykoliv odvolat, a to způsobem dle bodu 2 výše.  Uvedené údaje budeme zpracovávat maximálně po dobu 5 let, pokud neodvoláte souhlas dříve. Podrobné informace o zpracování osobních údajů v tomto případě doprovází samotný dotazník.

 

 

6. FOTOLAB klub

Do FOTOLAB klubu se můžete dobrovolně zaregistrovat a prostřednictvím této registrace nám poskytnout Vaše osobní údaje, a to jméno, příjmení, adresu, email a telefon. V rámci Vašeho členství pak budeme evidovat číslo Va&353;í věrnostní karty, počet nasbíraných bodů, historii objednávek a čerpání odměn.

Účelem zpracování osobních údajů je vedení Vašeho účtu ve věrnostním programu s cílem poskytnout Vám různé výhody a evidence Vašich bodů, vyřizování objednávek odměn a reklamace. Právním titulem je Váš výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Pro více informací o zpracování osobních údajů v našem věrnostním programu viz na klub.fotolab.cz.

 

 

 7. Kurzy fotografování

Prostřednictvím našich stránek www.fotolab.cz/eshop se můžete objednat na kurz fotografování, které pro Vás pořádáme ve spolupráci s profesinálními fotografy. Za účelem přihlášení od Vás budeme požadovat stejné údaje jako u objednávky. Seznam účastníků můžeme předat pořádajícímu fotografovi za účelem kontroly docházky. Rádi bychom Vás upozornili, že v průběhu konání kurzu můžeme pořizovat reportážní fotografie, které Vás mohou zachycovat. Takové fotografie mohou být použity za účelem propagace kurzů na našich webových stránkách a sociálních sítích (Facebook, Google+, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube). V rámci kurzu můžete být nicméně požádáni k poskytnutí souhlasu s pořizováním fotografií, na kterých je Vás možné identifikovat, a to až na dobu 3 let. Udělení souhlasu je dobrovolné a odvolat jej můžete kdykoliv prostřednictvím kontaktů dle bodu 2 výše.

 

 

8. Voláte na naši zákaznickou linku? Co to znamená z hlediska Vašich osobních údajů?

Pokud nám zavoláte na naši zákaznickou linku, vždy Vás na začátku upozorníme, že hovory jsou nahrávány a monitorovány z důvodu zaznamenávání Vašich požadavků za účelem vyřizování objednávek (včetně reklamací), zvyšování kvality našich služeb a zajištění bezpečnosti. Právním základem tohoto zpracování je tedy plnění smlouvy, případně náš oprávněný zájem. Celý rozhovor je nahráván v našem softwaru a veden spolu s telefonním číslem, ze kterého nám voláte, a k tomu jsou pořizovány osobní údaje, které nám případně sdělíte – např. jméno, příjmení, údaje o důvodu hovoru (např. objednávka, reklamace apod.).

 

 

9. Používáme na našich webových stránkách cookies. Co jsou a k čemu slouží?

Pro více informací o tom, co jsou cookies, jak jsou využívány a jak nastavit jejich používání klikněte ZDE .

Zde upozorňujeme, že používáme cookies také externích poskytovatelů reklamních a analytických systémů (Sklik, Google AdWords, Facebook, Google Analytics, Hotjar, Google Optimizely, Adobe Analytics), které mohou získávat různé osobní údaje, na jejich základě probíhá profilování zákazníků (návštěvníků webu) s cílem přizpůsobit obsah webu a nabídnout reklamy na naše služby a zboží dle potřeby a zájmů našich zákazníků (jde o tzv. přímý marketing na základě oprávněného zájmu).

 

 

10. Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?

Vaše osobní údaje ukládáme (resp. zpracováváme) po následující dobu:

 • do doby zrušení registrace;
 • po dobu trvání smluvního vztahu na základě objednávky (včetně záruční doby a dále pak po promlčecí dobu až 3 let);
 • po dobu nutnosti plnění povinností vyplývajících z daňových a účetních právních předpisů (tj. až 10 let);
 • u obchodních sdělení do doby odvolání souhlasu se zasíláním obchodních sdělení (u těchto sdělení je to maximálně 3 roky, pak vyřazujeme Váš email z databáze);
 • po dobu členství ve FOTOLAB klubu, resp. do doby odvolání souhlasu se zpracováním údajů, případně poté ještě jeden rok po ukončení Vaší účasti za účelem vyřízení vzájemných pohledávek;
 • telefonní hovory ze zákaznické linky pak po dobu 6 měsíců;
 • osobní údaje pro přihlášení na online kurzy vyřazujeme z databáze po absolvování kurzu a odeslání slevového kódu;
 • osobní údaje u dotazníků spokojenosti, resp. zveřejněného názoru po dobu uděleného souhlasu, nejvýše po dobu 3 let;
 • po dobu odvolání souhlasu se zpracováním fotografie, na které jste zachyceni při účasti na fotokurzu, maximálně však po dobu 3 let.

 

 

11. Kdo nám pomáhá při zpracování osobních údajů a může tak k nim mít přístup (zpracovatelé a příjemci)?

Poskytovatelé IT služeb: Hlavní poskytovatel IT řešení našich webových stránek, jkožserverů, na kterých jsou veškerá data uložena (včetně Vašich fotografií a projektů z „Moje galerie“), je naše mateřská společnost CEWE Stiftung & Co. KGaA, Německo, se kterou sdílíme i náš vnitřní informační systém, kde jsou Vaše data zpracovávána a zasílána obchodní sdělení CEWE. S provozem obchodu na www.fotolab.cz/eshop nám pomáhá společnost OXY online.s.r.o., (ČR), s provozem zákaznického chatu pak společnost Facebook Ireland Ltd, (Irsko) (včetně chatu na síti Instagram), Zendesk Inc., (USA) a se zasíláním obchodních sdělení a novinek FOTOLAB Blogu pak společnost The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp (USA). Systém věrnostního klubu a pokladního systému FOTOLAB klubu jsou pro nás spravovány společností Novum Global, a s. (ČR). Dále nám mohou pomáhat další poskytovatelé softwarového řešení pro provoz webových stránek, e-shopů, blogu či poskytovatelé cloudových a hostingových i jiných IT služeb nebo softwaru pro zákaznickou linku.

Heuréka.cz: Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop www.fotolab.cz/eshop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě Vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Ostatní: Dalšími zpracovateli Vašich osobních údajů pak mohou být naši obchodní zástupci, archivační, tiskařské a grafické firmy, naše jednotlivé provozovny FOTOLAB a dále partnerské sběrny, poskytovatelé sociálních sítí (Facebook, Instagram, Google+, Twitter, YouTube), externí reklamní systémy (Sklik, Google AdWords, Facebook) a externí analytické systémy (Google Analytics, Hotjar, Optimizely, Facebook, Adobe Analytics) – více informací naleznete ZDE.

V případě, že si chcete sjednat pojištění fototechniky, předáváme údaje ERV Evropské pojišťovně, a.s., v případě splátkového prodeje pak ESSOX s.r.o. Příjemci Vašich osobních údajů mohou být přepravci (Česká pošta a PPL), fotografové – lektoři na fotokurzech, naši daňoví poradci, auditoři, právníci či inkasní agentury.

A co platební brány? Pokud využijete při placení objednávky (přes internet, mobilní aplikaci) platební formulář Computop Security (Visa, Mastercard) nebo GoPay, zadáváte platební údaje přímo tomuto poskytovateli a nikoliv nám. Přenosy a přesměrování jsou řádně zabezpečeny bezpečnostní certifikací SSL. Pokud k tomu výslovně udělíte souhlas při platbě prostřednictvím platební brány Computop, je možné uložit údaje o kartě do jejich databáze a přes Váš registrovaný CEWE účet je můžete kdykoliv smazat.

 

 

12. Předáváme Vaše osobní údaje do zahraničí?

Vaše osobní údaje jsou prostřednictvím webových aplikací (e-shopu, programů i mobilní aplikace) a sdíleného informačního systému poskytnutých naší mateřskou společností částečně zpracovávány (uchovávány) v Německu. Zpracování objednávek však provádíme hlavně v České republice. Některé zakázky mohou být z kapacitního důvodu zaslány k výrobě na zahraniční pobočky CEWE v rámci EU. Osobní data v rámci chatu od poskytovatele Facebook a Instagram jsou uchovávána v Irsku, poskytovatele Zendesk pak v USA, v rámci emailingové služby MailChimp pak také v USA (více informací viz zde: Privacy Terms). Některé osobní údaje mohou být předávány do zahraničí také z důvodu používání cookies na našich stránkách (konkrétně společnostem Google, Facebook – Irsko, Hotjar - Malta, Adobe - USA, Optimizely - USA). Všechny tyto společnosti však řádně dodržují všechny předpisy Evropské Unie na ochranu osobních údajů. Jinak do třetích zemí (mimo EU) Vaše osobní údaje nepředáváme.

 

 

13. Jaká jsou Vaše práva jako subjektu údajů

Pokud jste nám poskytli své osobní údaje, máte vůči nám následující práva:

 • právo odvolat kdykoliv výslovně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů (u marketingových a obchodních sdělení, se členstvím ve FOTOLAB klubu, u dotazníků spokojenosti, resp. u zveřejněného názoru, u dotazníků Heureka.cz, či u pořízených fotografií při kurzu fotografování);
 • právo na přístup k Vašim osobním údajům (můžete požádat o přesné informace, jak jsou Vaše údaje zpracovávány);
 • právo na opravu osobních údajů (jejich aktualizaci či opravu);
 • právo na výmaz osobních údajů (za předpokladu, že neexistuje žádný jiný právní důvod k jejich zpracování);
 • právo na oeení zpracování osobních údajů (např. v případě protiprávnosti zpracování můžeme přestat částečně zpracovávat Vaše údaje nebo k nim omezit přístup);
 • právo na přenositelnost osobních údajů (je-li to technicky možné, předáme Vaše osobní údaje v určitém formátu jinému správci);
 • právo vznést vůči nám námitku proti zpracování osobních údajů (v případě zpracování pro účely přímého marketingu dle bodu 4 výše včetně profilování – viz informace o cookies v bodu 9 výše).

 

Vedle toho máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je: Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mailová adresa: posta@uoou.cz.

 

Tato informace může být průběžně aktualizována, poslední aktualizace proběhla dne 17.05.2019