Podporujeme a pomáháme

Není nám lhostejný život lidí, kteří potřebují a zaslouží si pomoc druhých. Proto jsme se rozhodli, že budeme dlouhodobě podporovat vybrané charitativní projekty, u kterých máme 100% jistotu, že se naše pomoc dostane tam, kam má.

SOS Dětské vesničky

SOS dětská vesnička Karlovy Vary

SOS dětské vesničky jsou nestátní nezisková organizace, která poskytuje láskyplný domov pro osiřelé a opuštěné děti nebo pro ty děti, jejichž rodiny se dostaly do tíživé situace a nejsou schopny se o ně postarat.

Finančně podporujeme SOS dětskou vesničku v Karlových Varech - Doubí v tomto roce částkou
263 600 Kč. Dar byl použit na dlouhodobě plánovanou rekonstrukci rodinného domu v SOS dětské vesničce, který je užíván pěstounskou rodinou s více sourozenci. 


PINK BUBBLE NADAČNÍ FOND

Nadační fond Pink Bubble

Posláním Nadačního fondu Pink Bubble je podpora onkologicky nemocných dětí, náctiletých a mladých dospělých v České republice v průběhu léčby, v době rekonvalescence a při následném návratu do života.

Pink Bubble jsme díky Vaší účasti a hlasováním v 8. ročníku soutěže CEWE FOTOKNIHA roku předali částku 32 575 Kč.


Díky našim zákazníkům jsme v roce 2018 věnovali potřebným více jak 1 100 000 Kč. Děkujeme, že pomáháte s námi.


Palata

Palata - Domov pro zrakově postižené

Posláním Domova Palata je komplexní služba lidem se zrakovým postižením, kteří po snížení soběstačnosti v základních životních úkonech nemohou žít ve svých vlastních domovech.

Klientům domova Palata děláme pravidelně radost formou osobních dárků.


Domov Sue Ryder

Domov Sue Ryder

Domov Sue Ryder je obecně prospěšná společnost, jejíž hlavní činností je poskytování sociálních služeb pro seniory. Všechny aktivity domova jsou zaměřeny pro prožití důstojného stáří, které je nedílnou součástí života každého z nás. Domov Sue Ryder nabízí tu nejlepší možnou péči, respektuje každého jako osobnost a přináší inovativní postupy do péče o seniory.

Díky Vašim hlasům a účasti v 8. ročníku soutěže CEWE FOTOKNIHA roku jsme Domovu Sue Ryder věnovali finanční dar ve výši 32 575 Kč.


Petra Veselá

Petra Veselá

S Petrou si osud opravdu nezadal. Po těžké autonehodě zůstala od prsou ochrnutá. Přesto neztratila úsměv a život bere jako dar. Maluje obrazy, trénuje paměť seniorům, dělá modelku na charitativních akcích, studuje jazyky, na vozíku absolvovala univerzitu s červeným diplomem, cestuje a sportuje a je již několik let projektovou manažerkou v neziskové organizaci Cesta za snem, z.s.

Petře Veselé pomáháme v rámci projektu Cesta za snem. V CEWE výrobě, jsme Petře vytiskli její první CEWE KALENDÁŘ z jejich malovaných obrazů.


ALSA z.s.

ALSA z.s.

Spolek ALSA je organizace sdružující pacienty a profesionály se zájmem o amyotrofickou laterální sklerózu, ALS. Cílem spolku je pomoc pacientům v boji s tímto nevyléčitelným, smrtelným nemocněním - poradenstvím, konzultací vhodných terapií, pomoci s vyřizováním příspěvků, pomůcek, zapůjčování pomůcek a další.

Finančně jsme spolek ALSA z.s. podpořili částkou 30 000 Kč.


Nadační Fond Veroniky Kašákové

Nadační fond Veroniky Kašákové

Veronika vyrůstala bez rodičů v dětském domově, kde prožila i období dospívání. Vlastní dravostí si splnila mnoho svých snů včetně účasti v soutěži Česká Miss 2004. Vizí Nadačního fondu Veroniky Kašákové jsou sebevědomí mladiství, kteří jsou připraveni do života po odchodu z dětského domova vkročit tou pravou nohou a se vztyčenou hlavou. Svým projektem Veronika usiluje o motivaci, vzdělávání a přípravu dětí na život po odchodu z dětského domova.

My podporujeme Veroničino poslání výrobou propagačních materiálů a pro dětské domovy 


Psí život

Psí život

Tato aktivita je spojena s energickou herečkou Patricií Solaříkovou, kterou mnozí znají ze seriálu TV Nova Ulice. Psí život se jako jediná organizace v ČR zaměřuje na pomoc zvířatům, která patří lidem bez domova, osobám závislým na návykových látkách a zvířatům, která žijí s lidmi v sociálně vyloučených lokalitách.

CEWE je výrobcem kalendáře Psí život, prostřednictvím kterého můžete tuto organizaci podpořit. Kalendář je možné zakoupit i ve značkových prodejnách CEWE FOTOLAB.


Když ruce pracují srdcem

Projekt „Když ruce pracují srdcem“

Tento projekt má na svědomí Honza Kořínek – talentovaný kadeřník se srdcem na pravém místě. Narozeniny svého vinohradského salonu spojil s charitativní akcí, během které rozdělil mezi různé charitativní organizace včetně Handicap centrum Srdce, o. p. s., Český národní registr dárců dřeně nebo Kuře Pomozte dětem téměř půl milionu korun!

My jsme rádi, že jsme tuto akci mohli podpořit výrobou CEWE FOTOOBRAZŮ a propagačních materiálů.