Jsme ekologicky zodpovědní

Na naší planetě nám záleží, a tak jsme se samozřejmostí převzali odpovědnost za životní prostředí. Konkrétními aktivitami proto přispíváme k ochraně klimatu a přírody.

CEWE podporuje projekt v Africe

FSC® - Značka odpovědného lesnictví

Značka odpovědného lesnictví

Společnost CEWE, přední výrobce fotoproduktů včetně CEWE FOTOKNIH, je klimaticky neutrální. Společnost se rozhodla podpořit rozsáhlý projekt na ochranu ovzduší v africké Keni a kompenzovat tak vypouštěné určité množství emisí do ovzduší, které právě vznikají při výrobě CEWE FOTOKNIH, CEWE KALENDÁŘŮ, CEWE PŘÁNÍ a CEWE FOTOOBRAZŮ. Proto podporuje projekt Kasigau v jihozápadní Keni. Tento projekt ochrany klimatu byl poprvé společností představen na výstavě Photokina 2016 v Kolíně nad Rýnem 20. až 25. září.

Společnost CEWE, přední výrobce fotoproduktů včetně CEWE FOTOKNIH, je klimaticky neutrální. Společnost se rozhodla podpořit rozsáhlý projekt na ochranu ovzduší v africké Keni a kompenzovat tak vypouštěné určité množství emisí do ovzduší, které právě vznikají při výrobě CEWE FOTOKNIH, CEWE KALENDÁŘŮ, CEWE PŘÁNÍ a CEWE FOTOOBRAZŮ. Proto podporuje projekt Kasigau v jihozápadní Keni. Tento projekt ochrany klimatu byl poprvé společností představen na výstavě Photokina 2016 v Kolíně nad Rýnem 20. až 25. září.

CEWE se už dlouhé roky snaží o udržitelnou strategii ochrany klimatu, která zahrnuje také odčinění uhlíkové stopy. Podpora lesů v Keni prostřednictvím projektu Kasigau Wldlife Corridor je dalším velkým krokem. 

„Postupně jsme převzali odpovědnost za životní prostředí a jsme rádi, že tímto můžeme přispět k ochraně klimatu. CEWE FOTOKNIHA i další značkové výrobky CEWE jsou nyní uhlíkově neutrální.“

Dr. Rolf Hollander, CEO společnosti CEWE

Projekt Kasigau má působnost v jihozápadní krajině Keni. Cílem tohoto projektu je chránit vzácný a zranitelný les o rozloze 200 000 hektarů, to je zhruba čtyři krát větší plocha než je rozloha našeho hlavního města Prahy.

Hlavní cíle projektu

  • Ochrana regionálních vodních a podzemních zdrojů prostřednictvím zachování ekosystému.
  • Vzdělávání místního obyvatelstva pro dlouhodobou ochranu existujících lesů.
  • Budování místní infrastruktury pro cca 118 500 obyvatel regionu.
  • Hlavní úlohou globální ochrany klimatu je udržovat stav zalesněných ploch. 18% celosvětových emisí CO2 je podle údajů specializované agentury OSN – Organizace pro výživu a zemědělství vázaných právě na lesy v Africe, Asii a Jižní Americe.

FSC® certifikace

FSC® - Značka odpovědného lesnictví

Značka odpovědného lesnictví

CeWe Color, a. s. podporuje ekologicky šetrné, sociálně prospěšné a ekonomicky životaschopné obhospodařování lesů, a tím napomáhá chránit ohrožené a devastované světové lesy.

FSC®ochranná známka vám dává záruku, že svým nákupem podporujete lesní hospodaření šetrné k přírodě a místním lidem. CeWe Color, a. s. splňuje podmínky FSC® certifikace a ochrannou značku používá v souladu s FSC® standardem.

Č. certifikátu: GFA-COC-002148

Č. licence: FSC® C101851


Certifikát managementu ochrany životního prostředí

Certifikát managementu OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - ISO 14001

ISO 14001

Společnost splnila pro oblast „Výroba a prodej fotografických a tiskových výrobků“ podmínky Managementu na ochranu životního prostředí dle DIN EN ISO 14001 : 2015.

Díky normě ISO 14001 společnost nastavila cíle v oblasti emisí ze své produkce, které budou pomocí procesů realizovány. Tyto procesy pomohou řídit dopad aktivit firmy na životní prostředí, včasné rozpoznání problémů a zamezení vzniku případných havárií.

Zobrazit cerifikát ISO 14001

Certifikát Zelená energie 2020

FSC® - Značka odpovědného lesnictví

Společnost získala certifikát Zelená energie, což znamená, že veškerá energie, kterou odebíráme, pochází z obnovitelných zdrojů. Námi odebíraná elektřina vyrobená z obnovitelných zdrojů je tak certifikovaná. Energie z obnovitelných zdrojů je šetrnější k životnímu prostředí.

Zobrazit cerifikát

Osvědčení o přínosu životního prostředí za rok 2018

Certifikát managementu OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - ISO 14001

Společnost odevzdala v roce 2018 k recyklaci celkem 61 kg použitých baterií. Z tohoto množství bylo recyklací získáno 40 kg kovonosných druhotných surovin, které budou opětovně využity při výrobě nových produktů.

Tříděním baterií přispívá společnost k čistšímu ovzduší a vyšší kvalitě vodních zdrojů.

Zobrazit cerifikát