O Cewe Color

Současnost

CEWE FOTOLAB je obchodní značkou společnosti CeWe Color, a. s., která patří do nadnárodní skupiny CEWE, největšího výrobce fotoprací a fotoproduktů v Evropě. V současné době pod značkou CEWE FOTOLAB provozujeme 49 značkových prodejen nabízejících zákazníkům značkové CEWE fotoslužby, prodej fotoaparátů a příslušenství s poradenským servisem.

Dále spolupracuje s více jak 600 fotosběrnami a výdejními místy internetových zakázek CEWE FOTOLAB a provozujeme moderní internetový obchod fotolab.cz. Společnost CeWe Color zpracovává také fotopráce pro jiné řetězce (dm drogerie markt, Rossmann, Teta drogerie, Globus, …). Většinu fotoproduktů vyrábíme ve vlastní fotolaboratoři a tiskovém sále v Praze, který je nejmodernější výrobou fotoprací ve středovýchodní Evropě.


49

Značkových prodejen

1 600+

Partnerských provozoven

200+

Zaměstnanců


Dávná historie

Na úplném začátku byla v roce 1990 založena společnost s názvem FOTOLAB. Až do roku 1993 se jednalo o společnost s ručením omezeným, kterou rovným dílem vlastnili Michal Bayer a Daniel Mikšovský. V této době byl hlavním zpracovatelským artiklem analogová fotografie. Zakázky se začali svážet nejdříve z okolí Prahy, později i z celé České republiky. V roce 1993 se společnost s ručením omezeným transformovala na akciovou společnost.

Vzhledem k chystané a očekávané expanzi bylo nutné najít strategického zahraničního partnera. Po řadě jednání se jím nakonec stal největší nezávislý foto zpracovatel v Evropě, firma CEWE se sídlem v německém Oldenburgu.

Ta pak v roce 1995 odkoupila část podílu od akcionářů a navýšila základní kapitál společnosti tak, aby získala dvoutřetinový majoritní podíl. V průběhu dalších let společnost odkoupila veškeré podíly od zakládajících členů akciové společnosti. V současné době jsou akcie 100% vlastněné mateřskou společností CEWE.

Vstup strategického partnera CEWE se ukázal jako rozhodující pro další dynamický růst firmy, protože díky know-how akcionáře měla společnost možnost plně využít potenciálu fotografického trhu a stát se největší fotolaboratoří v České republice. Zejména rychlý vývoj digitální fotografie si vyžádal zásadní investice spojené se změnou strategie na trhu.

Velmi dobré výsledky vedly vedení CEWE k rozhodnutí postavit v České republice novou fotolaboratoř na výrobu fotoprací, která byla dokončena v květnu 2000. V současné době se jedná o jednu z nejmodernějších fotolaboratoří ve středovýchodní Evropě, která vyrábí fotopráce s garantovanou kvalitou pod nadnárodní značkou CEWE. Součástí fotolaboratoře je samozřejmě i tiskový sál. Mezi nejoblíbenější CEWE fotoslužby kromě klasických fotografií patří CEWE FOTOKNIHA, CEWE FOTOOBRAZY a v rámci vánoční sezóny CEWE KALENDÁŘE. Každý rok rozšiřujeme na základě trendů a průzkumu zájmů u našich zákazníků výrobu fotoslužeb o nové produkty.

Dne 30. října 2006 byla společnost přejmenována na CeWe Color, a. s. Společnost však nadále používá obchodní značku a logo FOTOLAB.

Mezi další výrazné milníky CEWE FOTOLAB patří 1. únor 2007, kdy společnost koupila svého největšího konkurenta, společnost FotoStar, s. r. o. včetně fotolaboratoře se sídlem v Teplicích, od soukromého vlastníka, pana Ladislava Koštíře. Síť fotosběren FotoStar byla v průběhu let začleněna a přejmenována na FOTOLAB, provoz fotolaboratoře FotoStar v Teplicích byl ukončený a výroba byla převedena do centrální fotolaboratoře v Praze.